27/2010. (12.15) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (8-0-0 arányban) az alábbi határozatot hozta:A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége tudomására jutott, hogy a származtatott jogi személyiséggel rendelkező területi szervének a Pest Megyei Atlétikai Szövetségnek jelentős összegű, rendezetlen szállítói tartozása van a 2009. évi Bécs- Pozsony -Budapest Szupermaraton verseny rendezésével összefüggésben. Figyelemmel, hogy a Pest Megyei Atlétikai Szövetség a fenti rendezéssel kapcsolatban, kötelezettségvállalásai során,  figyelmen kívül hagyta a MASZ Alapszabály 41. § (10) bekezdésében megfogalmazott rendelkezést,  miszerint a területi szövetség a naptári évben az egy millió forintot meghaladó kötelezettségvállalásról szóló szerződést az aláírás napjától számított három napon belül meg kell, hogy küldje a Magyar Atlétikai Szövetség Elnökségének..,A MASZ Elnöksége az Alapszabály 41.§ (11) bekezdésében meghatározott jogkörénél fogva, az alábbiakat rendeli el:

1.    A MASZ Alapszabály 41.§ (11) bekezdésének f) pontja alapján a mai nappal (2010. december 15.) 60 napra felfüggeszti a Pest Megyei Atlétikai Szövetség működését.2.    A MASZ Alapszabály 41.§ (12) bekezdése alapján felügyelő biztost (Kasnyik Jánost) nevez ki, aki gyakorolja a területi szövetséget megillető jogköröket.3.    Későbbi időpontban kezdeményezheti a Pest Megyei Atlétikai Szövetség közgyűlésének összehívását.4.    A fenti rendelkezésekre figyelemmel a MASZ Elnöksége kötelezi a Pest Megyei Atlétikai Szövetség (PASZ) Elnökségét, hogy a felügyelő biztos részére legkésőbb 2010. december 21-ig, minden folyamatban lévő ügyről adja meg a teljes körű tájékoztatást, illetve ugyanezen időpontig tegye lehetővé, a PASZ teljes könyvelési és szerződéses anyagának megismerését annak érdekében, hogy a Pest Megyei Atlétikai Szövetség anyagi helyzete átvilágításra kerülhessen.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.