28/2010. (12.15) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (8-0-0 arányban) felhatalmazza dr. Várkonyi István Sándort a szövetség jogi képviselőjét, hogy az elnökség tudomására jutott információ alapján - a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton - verseny rendezési jogának a területi szervtől (Pest Megyei Atlétikai Szövetség) való ún. kiszervezésével kapcsolatban érdemi információkat szerezzen be és erről az Elnökséget 30 napon belül tájékoztassa.

Back to Top

Közösségi oldalaink:




© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.