33/2013-sz. (2013.03.29.) határozat:

5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellet az elnökség részletfizetési lehetőséget biztosított azoknak a tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését elmulasztó MASZ tagoknak, akik az idei évben esedékes rendes tagdíjhátralékuk legalább 50%-át a kitűzött póthatáridőn (2013. április 4.) belül a MASZ-nak megfizetik. A részletfizetési lehetőséggel élő tagoknak a tagdíj teljes összegét 2013. július 1-ig meg kell fizetni, ellenkező esetben a tagsági viszonyuk 2013. április 4-ig visszamenőleges hatállyal törlésre kerül.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.