36/2017 (V.09.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a MASZ 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentését.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.