45/2018 (IX.11.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége a BOK csarnok nyitvatartására és bérlésére vonatkozó javaslatot 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett jóváhagyta.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.