5/2011. (02.23.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (8-0-0 arányban) elfogadta Gyulai Miklós előterjesztését, hogy Elnökségi ülés legritkábban negyedévenkénti rendszerességgel, illetve döntéshozatali szükség szerint kerüljön megrendezésre.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.