53/2018 (X.15.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége az Event Organisation Agreement aláírására felhatalmazza Gyulai Miklós elnököt 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.