55/2017 (IX.12.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a MASZ tanulmányi ösztöndíj rendszerébe való bekerülés alapelveit, és megbízta Dr. Farkas Attilát a tanulmányi ösztöndíj szabályzat tervezetének elkészítésével, mely elektronikus úton kerül benyújtásra az Elnökség részére.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.