93/2013. (XI.12.) határozat:

Az elnökség 6 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellet megválasztotta Fiel Editet (lakóhelye: 2721 Pilis, Jókai Mór u. 1/b) a Magyar Atlétikai Szövetség könyvvizsgálójának.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.