Év végi adatszolgáltatási kötelezettségek

Tisztelt szakosztályok! Mint Önök előtt is ismert a társadalmi szervezetek, ezen belül a sportegyesületek, sportvállalkozások az év vége felé statisztikai jelentés készítésére és megküldésére kötelesek a sport főhatóság (Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága) és azon szakági szövetség felé (MASZ), amelynek az egyesület tagja.A mellékelt jogszabály alapján kérjük, hogy a csatolt 1. sz. mellékletet kitöltve, a képviselő által aláírva, lebélyegezve, 2008. december 31-ig levélben megküldeni szíveskedjenek: az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága részére -1054. Budapest, József Attila u. 2-4. címre.
Ugyancsak kérjük, a 4. számú mellékletet a fenti módon kitöltve a Magyar Atlétikai Szövetség részére ugyancsak 2008. december 31-ig megküldeni szíveskedjenek (levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. IV. em. 405., fax: 06-1-460-6845, e-mail: istvan.varkonyi@masz.hu) a megadott címek valamelyikére.A 4. számú mellékletben az osztálybesorolásnál: serdülő -ifi -júnior versenyzők esetén az arany, ezüst, bronzjelvény minősítést elértek számára, korcsoportonként, ezt meghaladóan a I.-II.-III. osztályú minősítések számára vagyunk kiváncsiak.Kérjük, az adatszolgáltatásnak mind két szerv irányába határidőben tegyenek eleget, mivel ennek elmaradása súlyos jogkövetkezményeket vonhat maga után: a következő év január 16-tól a szervezet semmilyen állami támogatásban nem részesíthető, illetve a korábban megítélt, de még teljesedésbe nem ment támogatás kifizetését az állami szerv felfüggesztheti. Ugyancsak problémát jelenthet, hogy a 4. sz. melléklet szövetség részére való küldésének elmaradása, mivel így  a szövetség sem tud január 15-ig  adatszolgáltatás kötelezettségének eleget tenni.Szövetségünk szintén kéri a Sportról szóló tv. (2004. I. tv) 32.§ paragrafusában írt felhatalmazás alapján, hogy 2009 január 31-ig, 2009. január 1.-január 31. között kiadott közhiteles nyilvántartás (Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ) adataival igazolható módon az egyesület igazolja, hogy nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása. Az igazolás szövetség részére való megküldése a következő évi versenyrendszerbe történő nevezés elfogadásának feltétele.

Kormányrendelet letöltése

1. sz. melléklet letöltése

4. sz. melléklet letöltése

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.