PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Up.központok kialakítására

A MASZ pályázatot hirdet utánpótlás – nevelési központ kialakítása témakörben.

A pályázat célja: egyesületi / szakosztályi támogatáson keresztül, olyan utánpótlás nevelési bázis fellendítése, ahol éveken keresztül megbízható, eredményes kiválasztás, szakmailag magas szintű – a korosztályi sajátosságokat szem előtt tartó – képzés folyik, ami stabil alapokat biztosíthat a junior és felnőtt kori eredményesség számára. A Sport XXI. Program legfeljebb a serdülő korosztállyal bezárólag tud pénzügyi támogatást nyújtani az UP- nevelési központok számára.

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akiknek célja a jövőbeni alapok megteremtése, a tehetséges fiatalok felkutatása, megalapozása és megfelelő pályára állítása, mellőzve a korosztályos eredményesség siettetését és a közvetlen szakosztályi érdekeket.

Várjuk azon szakosztályok illetve városok (több szakosztály együttműködésén alapuló fúzió) jelentkezését, ahol a tehetséges fiatalok foglalkoztatása, sikeres menedzselése érdekében szakmailag jól képzett, motivált, a jövőbe látni képes szakemberek együttes munkáján alapuló, helyi támogatást élvező szakmai bázis hozható létre. A Sport XXI program egy adott egyesülettel, vagy egyesületi szakosztállyal tud szerződni a feladatok ellátására és azok finanszírozására.

A MASZ, a Sport XXI. Program támogatásával, jelenlegi elképzelése szerint – amennyiben az állam a jövőben is biztosítja az alapprogram működtetéséhez szükséges forrást – a támogatás odaítélésének évét is beleértve, minimum 3 éven keresztül (annak függvényében, hogy a Sport XXI. Program éves finanszírozású, amely minden évben a központi állami költségvetés elfogadásával újul meg) támogatná azon központokat, ahol az alábbi feltételeknek legszélesebb körben meg tudnak felelni és tevékenységükkel igazolják, hogy érdeklődést mutatnak a műhely fejlesztésére vonatkozóan.

A pályázaton három győztest hirdet a MASZ, akik egyenként évi bruttó 5,2 millió forintos támogatásban részesülnek.

A pályázatnak tartalmazni kell és részletes kifejtést igényelnek az alábbi tényezők:

1. KiválasztásAz alábbiak részletes leírását kérjük:1.1. kiválasztási folyamat1.2. célkorosztály(ok): 6-15 éves korosztály1.3. mindazon iskoláknak és testnevelő tanárok, akikre az együttműködés folyamán számítanak 1.4. az iskolákkal történő együttműködés módja, formái

2. FoglalkoztatásKérjük megnevezni és számszerűsíteni:2.1. a városban vagy közvetlen vonzáskörzetében működő - atlétika sportággal foglalkozó - közoktatási típusú sportiskolák2.2. a közoktatási típusú sportiskolákkal meglévő vagy tervezett együttműködés jellege, minősége2.3. a nem sportiskolai rendszerű, de atlétika érdekeltségű iskolák, melyekre a foglalkoztatási rendszerben számítanak2.4. az együttműködésben részt vállaló iskolák tanulói létszáma

3.  Szakosztályi / városi létesítmény háttérKérjük ismertetni a képzési folyamat hátteréül szolgáló, igénybe vehető létesítmény hátteret az alábbi szempontokból:3.1.  szabadtéri edzéslehetőség3.2.  fedett pályás / termi edzés lehetőség

4. Humán erőforrásKérjük részletesen, név szerint ismertetni a képzési rendszerben résztvevő edzői, testnevelői személyi hátteret az alábbi szempontok alapján:4.1. edzők száma4.2. edzők képesítése4.3. az edzők szakirányultsága4.4.a bevonni kívánt testnevelők szakképesítése, sportági orientációja, eddigi tevékenységi területe4.5. a 4.4. pontban jelzett testnevelők közül megnevezni, akikkel már meglévő kapcsolata van a szakosztálynak4.6. előre láthatólag milyen életkorig tudják vállalni a sportolók képzését, foglalkoztatását4.7. esetleges szakember gárda bővítési elképzelések

5. Az „Életút program” biztosítása, körülményeinek megteremtése Kérjük ismertetni:5.1. a beiskolázás szempontjából szóba jöhető helyi középiskolai lehetőségeket5.2. a középiskola viszonyát a sporthoz5.3. kollégiumi lehetőségeket közép és felsőoktatási szinten5.4. a pályázó viszonyát ahhoz a tényhez, hogy szakmai szükségesség esetén a versenyzőt más centrumba/szakosztályba irányítsák a sportoló és az egyetemes magyar atlétika érdekének megfelelően5.5. a sportolók egzisztenciális támogatásával kapcsolatos elképzelések

6. FinanszírozásAz up. nevelő centrum működésének hatékonysága szempontjából igen fontos összetevők a különböző erkölcsi és anyagi erőforrások. Kérjük ismertetni:6.1. helyi önkormányzati/sportirányítási hatóságok elvi együttműködési, támogatási szándéka6.2. az önkormányzat anyagi támogatási készsége6.3. egyéb támogatói kezdeményezések, elképzelések6.4. a szakosztály működési struktúrájának megtartására vagy megváltoztatására irányuló elképzelések (üzleti szemlélet bevonása/elterjesztése)A támogatói nyilatkozatokat kérjük írásban csatolni a pályázathoz!

7.  Esemény rendszerKérjük ismertetni azt az esemény rendszert, melyben a teljes folyamat megvalósulhat.(kiválasztás, képzés, motiválás, gondozás)

8. AdminisztrációAbban az esetben, ha több egyesület, vagy egyesületi szakosztály közös pályázatot nyújt be, szükséges azon szándék kinyilatkoztatása, hogy a pályázat elnyerése esetén közösen létrehoznak egy un. projekt „céget”/egységet, amely a programot és annak adminisztratív részét lebonyolítja.Kérjük ennek az elképzelésnek részletezett leírását és a tagok együttműködési szándékának kinyilatkoztatását.

9. EgyébItt kérjük feltüntetni mindazon további elképzeléseket, melyeket a központ felépítése és hatékony működtetése szempontjából fontosnak tartanak.

A pályázat beérkezési határideje: 2009. július 15., 24:00

A benyújtás formája: elektronikus vagy papír alapon a MASZ címére. Amennyiben elektronikus módon adják be a pályázatot, kérjük az igazolásokat és a nyilatkozatokat .pdf formátumban mellékelni. További kérdésekkel forduljanak a MASZ iroda vezetőihez.

Budapest, 2009. június 15.

                                                                                                                              Magyar Atlétikai Szövetség

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.