A szakosztályok figyelmébe!

Figyelem!Új verseny-adminisztrációs rendszer

Tisztelt Szakosztályok!A MASZ Elnökség döntése alapján 2011. január 12-től megnyílik - bevezetésre kerül  - az új atlétikai verseny-adminisztrációs rendszer. Ez egy online kezelhető program, mely a versenyengedélyek kérésének folyamatát hivatott lerövidíteni és egyszerűsíteni. Könnyíti az átláthatóságot a klubok és versenyzők adatai vonatkozásában. A későbbiek folyamán nevezni is lehet majd a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszerében szereplő versenyekre.

Egyelőre próba üzemmódban működtetjük január végéig a programot, hogy minden szakosztály megismerkedhessen a kezelésével, ellenőrizhesse benne a jelenlegi adatait, és megtegye esetleges megjegyzéseit, mellyel a rendszer hatékonyságát növelhetnénk.

A saját felhasználói fiók belépési nevét és jelszavát e-mailben kell kérvényezni a versenyadmin@masz.hu- címen a szakosztály és a későbbiekben a szakosztály részéről eljáró felelős személy nevének megjelölésével. A MASZ a feladó címére küldi vissza a belépési kódot. Kérjük, a kézhezvételt követő első bejelentkezésük alkalmával jelszavukat változtassák meg, és azt a továbbiakban senkinek ne adják meg, mert visszaélésekre adhat lehetőséget. Minden szakosztályban legyen 1 vagy maximum 2 kezelő, akik az adminisztrációt intézik. 

A jelenleg folyamatban lévő versenyengedélyek feldolgozása várhatóan január 20-ig elkészül. A versenyengedélyek díja a kék könyvre való áttéréskor 800 Ft, ez az új engedély díja is, meghosszabbításnál az eljárási díj 500 Ft  lesz. A szakosztályok felé a MASZ negyedévente számláz majd. A jelzett összegek még módosulhatnak, arra való tekintettel, hogy a MASZ és az egyik piacvezető biztosító társaság között jelen pillanatban is tárgyalások folynak a versenyengedély mellé igényelhető – önként választható – éves balesetbiztosítás tárgyában.

A jelenleg érvényben lévő versenyengedélyek lejáratukig érvényesek, ezt követően a meghosszabbítások és új engedélyek naptári évre (2011) érvényesek. A meghosszabbításokra a jövő évre (2012) a torlódások elkerülése érdekében 2011. december 1. és 2012. január 15. között lesz lehetőség.

A kék könyveket a MASZ-nál lehet igényelni, melyek a sorszámok alapján kerülnek átadásra a kluboknak, MASZ pecséttel hitelesítve. A kék könyvet a szakosztály tölti ki, feltüntetve a versenyző nyilvántartási számát, minősítését stb. és fényképpel együtt lesz érvényes. 2011-ben, mint átmeneti évben az orvosi igazolásokat külön papíron is elfogadjuk, de a következő orvosi engedélyt a kék könyvbe kell majd pecsételtetni. A kék könyv számát fel kell tüntetni az online rendszerben a versenyző adatai között.

MASZAz Adatvédelmi tv-nek megfelelve a program lehetőséget nyújt az adatok kinyomtatására, mely lapon az Adatvédelmi nyilatkozat is szerepel. Ezt kell a versenyzővel 2 példányban aláíratni, melyből egyet a szakosztálynál kell megőrizni, másodpéldányát pedig a MASZ-ba kell visszaküldeni.

Tekintettel arra, hogy az átállás során adódhatnak problémák, kérjük a szakosztályok képviselőit, hogy javaslataikkal segítség munkánkat és kérdéseikkel bátran forduljanak kollégánkhoz Hárs Annához a 061-460-6843, 0620-402-02-66 telefonszámokon, vagy versenyadmin@masz.hu  e-mail címen. MASZ 

Az értesítés pdf.-ben

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.