Április 13-ig lehet jelölni a Mesteredzői címre

met Felhívás  /   Adatlap

A Magyar Edzők Társasága (MET) felhívással fordul a szakszövetségek felé, hogy a mellékelt adatlap-minta felhasználásával szíveskedjenek a sportágukban, magyar állampolgárságú versenyzők által elért, kiemelkedő nemzetközi eredményeket (olimpián, VB-n és EB-n) tartósan felmutató, iskolát teremtő edzők közül azon magyar állampolgárságú személyekre javaslatot tenni, akik a Mesteredzői címre esélyesek lehetnek.

A Mesteredzői cím a nemzetközi eredményekben megmutatkozó kiemelkedő sportedzői tevékenység és eredményes nevelő-oktató munka elismeréseként sportedzőknek adományozható, az erre vonatkozó javaslatot a Magyar Edzők Társaságának Mesteredzői Kollégiuma teszi meg. A cím adományozásáról a Magyar Edzők Társasága Elnöksége dönt.

A Mesteredzői Kollégium a több éven keresztül végzett kiemelkedően eredményes, nemzetközi színvonalú edzői tevékenység mellett alapkövetelménynek tekinti, hogy a jelölt a magyar jogszabályokban előírt szakirányú végzettséggel (szakedzői diplomával) rendelkezzék. A Kollégium csak azoknak az edzőknek a jelölését bírálja el, akiknek a sportágában az illetékes nemzetközi sportági szakszövetség csatlakozott a WADA (a Nemzetközi Anti-dopping Ügynökség) doppingellenes tevékenységéhez!

Tekintettel az adományozható kitüntetések korlátozott számára, csak igen kivételes esetben van lehetőség egy sportágban egynél több Mesteredzői cím odaítélésére. Ezért – a Mesteredzői Kollégium objektív állásfoglalásának kialakítása érdekében – kérjük a Szakszövetséget, hogy amennyiben sportágukban mégis indokoltnak tartják egynél több fő jelölését, szíveskedjenek a javasoltszemélyeket rangsorolni!

Az alaposan átgondolt, felelősséggel mérlegelt, szakmailag indokolt és rangsorolt javaslatot az "Adatlap" kérdéseire adott pontos válaszokkal 2014. április 13-ig kérjük a Magyar Edzők Társaságának címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. IV. emelet 401/4. Tel/: 460-6980) megküldeni.

A határidő után beadott javaslatokkal, valamint a Szakszövetség részletes indoklása és állásfoglalása (rangsorolása!) nélkül beérkezett anyagokkal a Kollégium nem tud érdemben foglalkozni! Dr. Ormai László, a Mesteredzői kollégium elnöke

Felhívás    .     Adatalap     .     Honlap

távolugrás technika

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2023 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.