Jelentkezési felhívás

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram - 2014/2015. tanév 1. félév / Mellékletek

emmiAz Emberi Erőforrrások Minisztériuma meghirdeti a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramot, a 2014/2015. tanév 1. félévére  vonatkozóan.

Az ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek.

Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat továbbra is az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága látja el.

A jelentkezési határidő 2014. október 31.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:

- be nem töltött 35. életév,- magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony,- olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,- olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,- a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

Az ösztöndíjprogramban való részvételre az alábbiakban meghatározott időtartamon belül van lehetőség:

- legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig,- de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:

A jelen dokumentumhoz tartozó kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az illetékes szakszövetség, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a jelentkezési feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján a miniszter dönt. További információ, a jelentkezési lap és a jelentkezési útmutató a mellékletben található.

Mellékletek:

Jelentkezési felhívás   .   Jelentkezési lap/pdf   .   Jelentkezési lap/doc    .    Kitöltési útmutató

diszkoszvet szobb

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2022 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.