Dokumentumok a műhelytámogatás igényléshez

A Magyar Atlétikai Szövetség tájékoztatja az érintett szakosztályokat, hogy a 2016. I. féléves műhelytámogatásra vonatkozó támogatási szerződések előkészítéséhez szükséges nyomtatványok és dokumentumok elérhetőek a MASZ honlapján a "Dokumentumok" modulban vagy a nyitó oldalon a "Sportágfejlesztési támogatások" menüpont alatt.

Bár az egyesületekkel megkötendő szerződések aláírására a MASZ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti, 2016. évre vonatkozó támogatási megállapodás ellenjegyzéséig nincs lehetősége Szövetségünknek, de a szerződéskötések előkészítése érdekében az alábbi dokumentumokat az érintett tagszervezetek már össze tudják állítani a 2016. március 2-án tájékoztató jelleggel kommunikált támogatási összegek figyelembe vételével:

  • szakmai terv a műhely szakmai vezetőjének ellenjegyző aláírásával
  • a szakmai terv alapján készített költségterv (a nyomtatvány elérhető a MASZ honlapján a „Dokumentumok” modulban) a műhely szakmai vezetőjének ellenjegyző aláírásával. A költségterv összeállításánál szíveskedjenek a Benchmark rendszer szabályait is betartani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a költségterv kitöltésekor a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének értékhatára 100.000 Ft, vagyis amely eszköz beszerzésének egyedi értéke 100.000 Ft, vagy annál nagyobb összeg, azt a költségtervben a beruházás sorokban kell feltüntetni.
  • a támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat (a nyilatkozat minta elérhető a MASZ honlapján a „Dokumentumok” modulban) kitöltve, a műhely vezetőjének ellenjegyző aláírásával. A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújtunk egy „minta” bemutatásával, ahol a sárga színnel jelöltük a feltétlenül a támogatott által eldöntendő kérdéseket, de a többi pontot is szíveskedjenek tanulmányozni, és a támogatott szervezetre vonatkozó sorokat aláhúzni.

Fontos! A dokumentumokat újonnan szíveskedjenek a honlapról letölteni, mert változások lehetnek az előző évekhez képest.

A fentiek alapján előkészített anyagokat a többi, a szerződéskötéshez elengedhetetlen dokumentummal (pl. a jogosult szervezet adatainak vagy köztartozás mentességének 30 napnál nem régebbi igazolása, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta) együttesen kell majd benyújtani eredeti példányban a MASZ részére, a MASZ-nak az Emberi Erőforrások Minisztériumával történő szerződéskötését követően, melyről az érintett tagszervezeteket időben értesíteni fogjuk. A pontos adminisztratív munka elősegítése érdekében kérjük ennek szigorú betartását.

Felhívjuk a tagszervezetek figyelmét, hogy a 2016. évi műhelytámogatásokra vonatkozó szerződések előkészítésének és megkötésének további feltétele a 2015. II. féléves műhelytámogatás elszámolásának MASZ általi elfogadása!

 

 

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.