Értesítés a 2017. évközi, tisztújító Küldöttgyűlésről

Tisztelt Tagszervezetek!

 

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöksége 63/2016 (XI.15) számú, a MASZ honlapján nyilvánosságra hozott határozatában foglaltaknak megfelelően a MASZ évközi, egyben tisztújító Küldöttgyűlésére 2017. január 21-én, 9:00 órától kerül sor a Magyar Sport Házának I. emeleti Nagytárgyalójában (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az alábbi - az elnökség 64/2016. (XI.15.) számú határozatában elfogadott - napirend szerint:
1. Tisztújítás
2. Egyéb javaslatok

A MASZ évközi, tisztújító Küldöttgyűlésén a MASZ Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.§ (4) b) pontja értelmében, az ASZ 13/A.§ (20) bekezdése alapján, a legutóbbi küldöttválasztó értekezleten (2016. tavaszán) megválasztott küldöttek rendelkezek mandátummal, ezáltal szavazati joggal.

Felhívjuk a tisztelt Tagszervezetek figyelmét, hogy a 2017. január 21-én 9:00-ra összehívott MASZ évközi, egyben tisztújító Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkező küldöttek mandátumának igazolásához a személyigazolványon és lakcímkártyán túl az alábbi, a MASZ évközi, egyben tisztújító Küldöttgyűlés dátumához viszonyítva 30 napnál nem régebbi iratok szükségesek:

  • cégbírósági kivonat;
  • amennyiben a küldött nem az adott tagszervezet képviselője, abban az esetben a MASZ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletében található meghatalmazás vagy annak tartalmával egyenértékű meghatalmazás.

Amennyiben az évközi, egyben tisztújító Küldöttgyűlés az eredeti időpontban határozatképtelen lenne, úgy a MASZ Alapszabály (ASZ) 14.§ (2) bekezdése értelmében, az évközi, egyben tisztújító Küldöttgyűlést az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan napirenddel, ugyanazon a helyszínen meg kell tartani, amely már a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Egyúttal tájékoztatjuk a tagszervezeteket, hogy a MASZ elnöksége, annak 67/2016 (XI.15) számú határozatával létrehozta és megbízta a MASZ évközi, egyben tisztújító Küldöttgyűlése kapcsán közreműködő jelölő bizottság tagjait, akik a következők:

  • Elnök: Kámán Ferenc
  • Tagok: Petrovai József és Tölgyesi Előd
Csatolt dokumentumok: 
Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.