Szakosztályok figyelmébe az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat (alapszabály) tudnivalóiról

Tisztelt Szakosztályok!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat (alapszabály) alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.

A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat (alapszabály) kötelező módosítás végső törvényi határideje 2016. március 15. Tehát legkésőbb 2016. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben változás-bejegyzési kérelmet, és annak mellékleteként a szervezet új Alapszabályát előterjeszteni az illetékes bíróságon.

A fentiek alapján felhívjuk a MASZ tagszervezetinek a figyelmét, hogy amennyiben a sportszervezetük Alapszabályát még nem igazították az új Ptk-hoz, úgy a végső határidőt, tehát 2016. március 15-ét megelőzően nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket és a módosított Alapszabályukat az illetékes bíróságra.

A MASZ annyiban tud segítséget nyújtani ehhez a munkához, hogy a tagszervezetek rendelkezésére bocsát egy közhasznú és egy nem közhasznú egyesület új Ptk-nak megfelelő tartalmú Alapszabály mintáját, melyet az egyesületek a státuszuknak megfelelően fel tudnak használni az Alapszabályuk módosításához. (MASZ, 2016.02.01.)

 

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.