1 - 2022. (III.10.) MASZ elnöki utasítás - Covid protokol (enyhítések okán)

1/2022. (111.10.) MASZ elnöki utasítás

Figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (Ill.04.) Korm. rendeletre, A koronavírus terjedésének megelőzése, az atlétikai társadalom tagjai egészségének védelme érdekében, a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Elnöke az alábbiakról határoz:

1. A MASZ által megszervezésre kerülő külföldi edzőtáborokban kizárólag olyan személy vehet részt, aki legalább az első koronavírus elleni védőoltást az edzőtábor kezdő napját megelőző 7 nappal igazoltan megkapta.

A koronavírus elleni első védőoltás időpontja védettségi igazolvánnyal, védőoltást igazoló applikációval vagy oltásról szóló hivatalos dokumentummal igazolható.

A MASZ által megszervezésre kerülő külföldi edzőtáborban a jelen pont szerinti egészségügyi előírásoknak nem megfelelő személy (sportoló, sportszakember) nem vehet részt.

2. Hatályát veszti az edzőtábárokra vonatkozó Covid protokollról szóló 4/2021. (XI.15.) MASZ elnök utasítás és a fedettpályás versenyekre vonatkozó Covid protokollról szóló 5/2021. (XII.10.) MASZ elnök utasítás.

A MASZ Elnöke kéri továbbá, hogy a koronavírus-fertőződés kockázatának minimalizálása, a megelőzés és a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az atlétikai társadalom minden tagja tegyen meg minden ésszerű és elvárható intézkedést, valamint a továbbiakban is tanúsítson felelősségteljes viselkedést és példamutató magatartást.

A jelen elnöki utasításban foglaltak mai naptól az utasítás visszavonásáig hatályosak.

Budapest, 2022. március 10.

 

Gyulai Miklós
Elnök
Magyar Atlétikai Szövetség

 

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.