Korszerű oktatástechnikai eljárások az atlétikában

Dr.Vágó Béla, Benczenleitner Ottó, Sáfár Sándor, Dr.Keresztesi Katalin, Szalma László szakcikkének második része az atlétika edzésében, oktatásában alkalmazható oktatástechnikai lehetőségekől

Johan Amos Comenius/1592-16711Az atlétika oktatásában is Comenius azon pedagógiai alaptételéből kell kiindulnunk, hogy az oktatás során

-" mindent az érzékek elé kell tárni, a megismerés mindig az érzékszervekből induljon ki, a tanítás ne a dolgok szóbeli elbeszélésével vegye kezdetét, hanem a reális megfigyeléssel, miután megmutattuk a dolgot, jöhet a bővebb magyarázat"

- Comenius e kijelentése a didaktika un. "szenzualista" forradalmát jelentette.

Ezzel ő fogalmazta meg a szemléletesség elvét a didaktikában, mondván,

hogy ”azok a dolgok, amelyek érzékszerveinkkel megragadhatók, az érzékszervek elé adassanak;" - mert a tanulók mély és maradandó ismereteket csak így szerezhetnek. - írja az Orbis Pictusban.

Már olyan korszerű szemléltető eszközökkel rendelkezünk, amelyekkel a mozgástanulás meggyorsítható, dinamikai szerkezete szemléletesen feltárható.

A képmagnetofon, a video rögzítésre is alkalmas digitális fényképezők és telefonok korszakában olyan technikai eszközök kerültek a mozgástanulás didaktikai tárába, amely már szinte napi rutinná teszi használatukat és nagyban megkönnyíti a tanulási folyamatot (Keresztesi, K., Mihály, O., Gombosi, A. 1983). /6/

SorozatfelvételElőadás

1. Milyen alapelveket kell figyelembe venni a video alkalmazásánál az atlétikai technikák oktatása során? Tudjuk, hogy a motorikus tanulási folyamatnak bonyolult hatásrendszere van, melyben a feed-back-nek döntő a szerepe.

Ebben az összefüggésben feed-back-en a mozgásfolyamat végrehajtásának részlet adatairól, illetőleg az összeredményről adott információkat (reafferentációkat) értjük, amely információk által lehetséges a meglévő "VAN" és az elérni kívánt "KELL" értékek összehasonlítása.

A videotechnika bevonása a motoros tanulási folyamatban nemcsak abból a szempontból fontos, hogy a szemléltetést korszerűsítse, pl. oktatófilm jelleggel, hanem képi információt is adjon a szóbeli információ mellé a tanuló saját mozgásáról, a mozgástanulási folyamat eredményeiről.

A "van" és a "kell" értékek közötti összehasonlítást ebben az esetben rögzített képi információ formájában adja meg (Kiss, J., Hajdu, J., Gombocz, J., Maxin, I. 1988).  /7/ ...

A teljes cikk itt olvasható    .      Az írás első része

Video kamerák az OB-n 2009

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.