Kölyökatlétika Edzőképző Tanfolyam

maszlogo90x100Kedves Kollégák!

Egy korábbi cikkben már említést tettem arról, hogy az iskolai vonalon sikeresen induló Kölyökatlétika program kapcsán fel kell készülnünk szakosztályi szinten is a vélhetően rövid időn belül megnövekedő kisgyermek létszám fogadására és szakszerű foglalkoztatására.

Ez a szó, hogy „szakszerű foglalkoztatás” kardinális fontossággal bír.Azokat a kollégáinkat kivéve, akik főállásban alsó tagozatban tanítanak testnevelést, kevés ismeretünk van arról, hogy hogyan is kell ezt a szakszerűséget megvalósítani a hétköznapi gyakorlatban.

A gyerekekért folytatott sportági harcot kevés eséllyel tudjuk megnyerni akkor, ha az iskolai pozitív mozgásélmények okán a szakosztályainkban megjelenő 7-8 éves kisgyermekek a délutáni foglalkozások során nem azt kapják, amire életkori, biológiai és mentális fejlettségük révén szükségük és igényük van.

Tehát ennek a korosztálynak a foglalkoztatása egy, az általunk edzői szakmaként értelmezett tevékenységtől eltérő, speciális tudást igénylő feladat.Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy 10-12 éves korra a sportágunkat elhagyó gyermekeket neveljünk, a MASZ útjára indít egy Kölyökatlétika Edzői tanfolyamot.

A tanfolyam céljaFelruházni az érdeklődőket mindazon ismeretekkel, melyek hozzásegítik őket az élményközpontú, életkori sajátosságokat szem előtt tartó foglalkozások vezetéséhez, melyek során a mozgástanulás fókuszba állításával sokoldalúan felkészített gyermekeket tudnak nevelni a sportág számára.

A tanfolyam által megszerezhető kompetenciákA tanfolyam végére a résztvevők elsajátítják a korosztály foglalkoztatásához nélkülözhetetlen•    Anatómiai és élettani specifikációkat•    Pszichológiai és antropometriai lehetőségeket•    Edzői szerep pedagógiai és pszichológiai követelményeit•    Kölyökatlétika szemléletét és küldetését•    Mozgástanulás és tanítás lehetőségeit és szabályait•    Képességek fejlesztésének lehetőségeit•    Élményközpontú foglalkozás szervezés technikáit•    Mozgatórendszeri deformitások felismerését és korrigálásának lehetőségeit•    Kölyökatlétika rendszerű versenyek szervezési technikáját

A tanfolyam résztvevőiA tanfolyamra várjuk mindazon kollégákat és kolléga jelölteket, akik motivációt éreznek a korosztállyal való foglalkozás iránt. Alapvetően két területről várjuk az érdeklődőket:1. Edzői végzettséggel már rendelkező (gyakorló szakosztályi kollégák)2. Edzői végzettséggel még nem rendelkezők (Kölyökatlétikát végzett  tanítók/testnevelő tanárok, Kölyökatlétikát még nem végzett tanítók/testnevelő tanárok.)

A tanfolyam szerkezete3+1 napos, differenciált tanfolyam. Ez azt jelenti, hogy azok számára, akik még nem rendelkeznek edzői jogosítvánnyal, mind a 4 nap kötelező. (A mellékelt tematikából látható, hogy számukra nagyobb óraszámban kívánunk élettani, anatómiai és oktatás módszertani segítséget nyújtani.)Az edzői végzettséggel rendelkezők a 2. napon csatlakoznak be a képzésbe és a 3 napos tanfolyam elvégzése a kötelező.

Megszerezhető engedélyAzok, akik végig hallgatják a tanfolyamot és sikeres vizsgát tesznek, a MASZ által kiállított tanúsítványt kapnak, mely felhatalmaz a 6-10 éves korú gyermekekkel történő Kölyökatlétikai foglalkozásra.

A tanfolyam időpontja2013. április  4-7.Tervezett helyszíne: Testnevelési Egyetem  (változhat)

A tanfolyammal járó szolgáltatások1. A tanfolyam alapvetően ingyenes. A MASZ fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén szakosztályonként redukálja az ingyenes helyek számát és az alábbi szolgáltatásokat önköltséges teherviselésre ruházza át.2. Vidékiek számára szállást és 3x-i étkezést biztosítunk3. Egyéb jelentkezők számára ebédet biztosítunk

Jelentkezés módja és határidejeA melléklet formanyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével az alábbi határidőig:2013. március 11.

E-mail: ildiko.dornbach@masz.huFax: (1) 4606845Posta: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Magyar Sport Háza

Mivel tudjuk jól, hogy a szakosztályokban dolgozó edzők jelenlegi feladataikkal is jelentősen túlterheltek, szeretnénk bátorítani a szakosztályokat, hogy keressék a bevonható további munkaerőt azok személyében, akik motivációt éreznek a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt. (pedagógusok, kiöregedő versenyzők, stb.) A könnyebb tájékozódás érdekében a mellékletben megtekinthető azon iskolák és pedagógusok listája, akik részt vettek a Kölyökatlétikai képzésben.  Dornbach Ildikó KA szakmai program vezető   

Tematika      .     Jelentkezési lap /pdf.     .    Jelentkezési lap /xls

Továbbképzésen részt vett iskolák     .    Az értesítő pdf.-ben

masz

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.